MOST! eredmények

ReSuli+ tag

33

adomány

717 000 Ft

Eredményeink 2017.  szeptembere óta:

Hálózatépítés: 4680 fő tagság

Módszertani, nevelési, szervezetépítési témájú továbbképzések szervezése,

lebonyolítása

 • 23 alkalom moduláris (1-3 képzési napból álló) workshop (önismeret, meseterápia, alternatív iskolák, kooperatív tanulási technikák, differenciálás, pedagógiai projekt, tehetségpedagógia, drámapedagógia, fejlesztő értékelés, szabad tanulás-demokratikus iskola, marketing, Internetbiztonság, hatékony csapatépítés és belső kommunikáció, tevékenységrepertoár központú tanulásszervezés (matematika, magyar nyelv és irodalom, természetismeret), iskola-alapítás.

Magántanuló csoport fenntartása:

 • összesen 55 fő iskolarendszerű nappali oktatása

Tanulócsoport alapítás támogatásához:
 • 3 alkalmas workshop, 16 alkalom

 • 24 magántanulói csoport teljes körű mentorációja 1 éven át, havi 8 órában

 • 48 alkalom hospitálás és módszertani tanácsadás külső helyszínen

 • 15 alkalom hospitálási lehetőség biztosítása

 • 27 alkalom egyéni konzultáció, coaching

Szakmai anyagok kidolgozása:
 • tréneri sablon képzésvezetőknek

 • értékelési és minőségbiztosítási rendszer

 • tanulócsoport alapító munkafüzetek

 • módszertani munkafüzetek 15 témakörben

 • törvénymódosítással kapcsolatos információs anyagok

Pedagógiai módszertani eszközök, anyagok innovációk implementációja
 • 14 db oktatóvideó létrehozása

 • szakmai anyagok terjesztése

Események:
 • magántanuló csoportok - tájékoztató est

 • tanulócsoport találkozó (minikonferencia)

 • jó gyakorlat megosztó országos találkozó

Egyéb projektek:
 • zárt ReSuli csoport adminisztrációja, tájékoztató és módszertani anyagok publikációja

 • nyilvános ReSuli oldal kiépítése

 • resuli.hu honlap fenntartása, adminisztrációja

 • Informális Pedagógusképző pedagógiai hátterének kidolgozása, implementációja

 • Regionális Resuli Hálózat kialakítása, képzők kiajánlása; képzésszervezés

 • Nemzeti köznevelési törvénnyel kapcsolatos országos tájékoztató (online és offline kampány)

 • érdekképviselet a hivatali szervekkel, minisztériummal

 • kapcsolatépítés és együttműködés civil szervezetekkel, szakszervezetekkel, mozgalmakkal, közös programok, kampányok, petíciók indítása

 • a korábbi oktatással kapcsolatos kampányok eredményeinek megismerése, beépítése, együttműködés

 • önkénteskampány, 68 fő önkéntes koordinációja

 • kommunikációs csatornák kiépítése, munkafelületek kialakítása, stábépítés

 • sajtókapcsolatok kiépítése, publikációk, szabad tanulás népszerűsítése

 • előadásokon, fórumokon, szakmai egyeztetéseken való részvétel előadóként/társszervezőként, résztvevőként

Folyamatban:

 

 • Informális Pedagógusképző - offline és online tananyagok kidolgozása
 • Regionális ReSuli terjesztése: akkreditált pedagógus-továbbképzések tervezése, lebonyolítása országszerte
 • közhasznúvá válás
 • pályázatírás
 • sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó segítő intézmény felállítása (" A Központ")
 • MOST! - kampány: Megújuló Oktatási STratégia kidolgozása
 • bázis-, önkéntes és adománygyűjtő kampány
 • civil kapcsolatok erősítése, együttműködés kereteinek meghatározása
 • érdekképviseleti tevékenység elérésének növelése

Resulilogo.svg.128.png

Adatkezelési tájékoztató

Üzletszabályzat

(c) ReSuli Alapítvány - CC-BY-SA

FB oldal és csoport
 • Facebook Clean Grey
 • Facebook Social Icon
Kapcsolat

 

ReSuli – a Megújuló Oktatásért Alapítvány

 

1146 Budapest Thököly út 31-33. B/3.em/124 a.

 

​Adószám: 18912999-1-42​