top of page
  • ReSuli

Adaptív tudás, mi az?


Mit értünk XXI. századi tudás alatt?

adaptív=használható

konstruktivista=a meglevő tudásba illeszthető

innovatív=továbbgondolható

kollaboratív, kooperatív, probléma-alapú = kölcsönösségen alapuló, csoportos, együttműködő.

Milyen tudástartalmak,

ALAPOK

1 Önismeret mint a tanári hatékonyság alappillére

2 Empátia-szeretet-elfogadás fókuszú paradigmaváltás a pedagógiában, a tanári hatékonyság összetevői

3 Alternatív és reformpedagógiai alapismeretek,Rogers, Freinet, Montessori, Waldorf stb.

4 Fejlesztő pedagógia alapjai (sajátos nevelési igény (SNI), disz, ADHD, szenzorosság,autizmus

spektrum,felismerés, támogatás, szakértő bevonás

5 Szabad tanulás, demokratikus iskola, demokratikus nevelés, homeschooling-unschooling

SKILLEK

6 Skillek 1. Színház, színpad, beszédtechnika, nyilvános beszéd, pantomim, prezentációs

technikák, beszédművelés

7 Skillek 2. Érvelési technikák, kommunikációs csapdák, vitakultúra, verbális és nem verbális

kommunikáció

8 Skillek 3. Agresszió fajtái, indulatkezelési technikák, konfliktuskezelés, mediáció,

erőszakmentes kommunikáció, kapcsolódó nevelés

9 Skillek 4. Relaxáció, művészetterápia, autogén tréning (egyéni és csoportos technikák,

önpihentetés, belső egyensúly)

10 Skillek 5. Pályaorientáció, életvezetés, tudatos építkezés, erősségek-gyengeségek

TANTÁRGYPEDAGÓGIA

11 Tantárgypedagógia 1.matematika pl. Dienes, kompetenciafejlesztés, matematikatanulás, mint

varázslat

12 Tantárgypedagógia 2.magyar nyelv és irodalom diszlexia prevenció, Meixner, írás és

olvasástanítás, olvasásprogram, KIP

13 Tantárgypedagógia 3. Holisztikus környezet-természet-ökológia (tudatosság, globális

környezetvédelem,kertpedagógia, újrahasznosítás stb.

14 Tantárgypedagógia 4. Képzőművészetek: szabad alkotás, a művészet, mint önkifejezés,

különböző anyagok, eszközök, technikák, múzeumpedagógia

15 Tantárgypedagógia 5. Zene, tánc - a zene mindenkié: örömzene -kreatív zene,

hangszerkészítés stb. kreatív mozgás, mozgásfejlesztés, jóga

16 Tantárgypedagógia 6. Idegen nyelv élményszerűen, beszédcentrikusan, idegen nyelvi

gyakorlatok, játékok, tematika készítés adott korosztályra, célra

17 Tantárgypedagógia 7. Információs és kommunikációs technológiák (IKT) digitális írástudás, online oktatóanyagok, mobilapplikációk, honlap-építés, digitális kommunikáció

18 Egyéb: Sakktáblás játékok, képességfejlesztés (logikai gondolkodás, tervezés, kitartás,

koncentráció, memória, fair-play) a sakktáblán.

ÉLETVEZETÉS

19 Konstruktív életvezetés 1. Pénzügyi és vállalkozási ismeretek (vállalkozás indítás alapjai,

önmenedzselés, pénzügyi tudatosság), marketing

20 Konstruktív életvezetés 2. Jogi alapismeretek, állampolgári ismeretek

21 Konstruktív életvezetés 3. Internetes biztonság (információ keresés,feldolgozás, bullying, szűrőprogramok, álhírek stb.)

22 Konstruktív életvezetés 4. Szexuális nevelés, testkép, énkép (média befolyásoltság), család, prevenció, gender, bántalmazás-erőszak, határok

23 Konstruktív életvezetés 5. Állatasszisztált pedagógia, baba-asszisztált empátia projekt

24 Konstruktív életvezetés 6. Egészségnevelés, elsősegélynyújtás, egészséges táplálkozás, organikus ételek, életmód, étel-érzékenység

25 Konstruktív életvezetés 7. Háztartási alapism: önkiszolgálás,eszközök működ(tet)ése

(szétszedés,összerakás,),főzés,biztonság

26 Konstruktív életvezetés 8. Közlekedési alapismeretek élményszerűen: KRESZ, biztonságos

közlekedés, közlekedési társasjátékok.

27 Konstruktív életvezetés 9. Honlap-építés, programozás, mobilapplikációk

28 Konstruktív életvezetés 10. Függőségek. (játék, szerek). Okok, jogok, következmények,

prevenció, tévhitek, szembenézés a problémákkal.

MÓDSZERTAN

29 Módszertan 1. Drámapedagógia

30 Módszertan 2. Kooperatív tanulás

31 Módszertan 3. Projektpedagógia, epocha (a tanulók érdeklődési körére építő tervezés)

32 Módszertan 4. Tehetségpedagógia

33 Módszertan 5. Fejlesztő értékelés

34 Módszertan 6. Differenciálás

35 Módszertan 7. Társasjáték pedagógia

36 Módszertan 8. Tanulásmódszertan

37 Módszertan 9. Meseterápia, mesélésterápia, mesepszichológia

38 Módszertan 10. Család-Óvoda-gyermek: szülőkkel való hatékony együttműködés az óvodában

TANULÓCSOPORT ALAPÍTÁS

38 A tanulócsoport létrehozásának pedagógiai, szervezési, dokumentációs, jogi, pénzügyi alapjai

39 Minőségbiztosítás a tanulócsoportban

40 Pedagógiai tervezés alapjai (egyéni bánásmód, differenciálás, személyre szabott oktatás, szabad tanulás; a tervezés lépései, foglalkozástervezés és vezetés).


415 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page