top of page

ReSuli Megújuló Oktatási STratégia - MOST!

Megújuló oktatás, megújuló tudás!

 

A MOST! egy egyedülálló oktatás-megújítási stratégia 1 éven belüli létrehozása.

Mitől egyedülálló?

Mert ténylegesen figyelembe veszi az oktatás minden érintett szereplőjének igényeit, hasznosítja a meglevő tudást és összehangolja a lehetőségeket. 

A MOST! mögött valós, reprezentatív támogató bázis áll: diákok, pedagógusok, az oktatást-nevelést támogatók, szülők, civilek, szakszervezetek, szolidaritást vállalók.

 ​

A MOST! támogatói bázis egyszerre 

igényformáló ÉS felelősségvállaló ÉS cselekvőképes!

Old-Fashioned Clock

A MOST! egyedülálló stratégia, mert:

Valós igényekre épül

Minden oktatásban érintett szereplő hangja hallatszik.

A különböző szempontokat és véleményeket érdemben veszi figyelembe.

Épít a meglevő tudásra

 

Minden tudást, tapasztalatot

értékesnek tekint.

A már működő, eredményes oktatási innovációkra,  

jó gyakorlatokra alapoz.

Rendszerbe foglal

Összegzi az igényeket,

tapasztalatokat, tudáshalmazt.

Egységes formába rendezi,

konstruktív stratégiába

építi azokat.

Hogyan valósítjuk meg a MOST! célokat 1 év alatt?

A MOST! kampány sikerességéhez elengedhetetlen, hogy a támogatói bázis és az erőforrások folyamatosan és szisztematikusan bővüljenek. A cél, hogy az eredmények követhetőek és mindenki számára egyformán elérhetőek, nyilvánosak lehessenek.

Ennek megfelelően a projektet 5 szakaszra bontottuk:

 1. szakasz: Problémafelvetés

 2. szakasz: Erőforrások felmérése

 3. szakasz: Mentoráció

 4. szakasz: Visszajelzések gyűjtése, rendszerezése

 5. szakasz: Stratégia kidolgozása

Ismerd meg a részleteket!

A kampány első szakaszában a felelősségvállaló támogatói bázis (ReSuli+) felépítésén dolgozunk. Közösségünk fennmaradása és fejlődése a résztvevők számától, aktivitásától és támogatásától függ. Kik vagyunk mi együtt? Hányan vagyunk felelősségvállalók és cselekvőképesek? 

Főbb tevékenységeink:

 • Aktív tagokat toborzunk: szeretnénk tudni, itt vagy-e velünk

 • Adománygyűjtést szervezünk: szeretnénk, hogy az általunk kínált lehetőségek hozzáférhetőek legyenek vidékieknek is

 • Felmérjük a tagok cselekvőképességét, megkérdezzük, mit szeretnél, és mi, az ami téged motivál, amit megteszel a saját és közös céljainkért

 • Kommunikációs csatornákat nyitunk számodra

 • Valós egyeztetésen alapuló konzultációs rendszert építünk ki:  kérdőívben, gyerekeknek szóló pályázatban kérdezzük és összesítjük az érintett szereplők véleményét

 • Képzésekkel, rendezvénnyel támogatjuk a felkészülést a jövőre: iskola alapító-workshop sorozat, módszertani továbbképzés.

A_child_with_the_TAPS_organization_raise

I. szakasz: Problémafelvetés 2019. 11. 01. - 2019. 12. 20.

A kampány második szakaszába lépve - ismerve és tovább bővítve a támogatói bázist - azon dolgozunk, hogyláthassuk, mire vagyunk képesek együtt. Felmérjük az országos összefogás lehetőségét a Regionális ReSuli alprojektek keretében.

Főbb tevékenységeink:

 • Társadalmi egyeztetést kezdeményezünk - információt várunk az oktatásban érintett összes szereplőtől

 • Felvesszük a kapcsolatot a diákok, szülők, pedagógusok, oktatás-nevelést segítők, intézmények, minisztériumok, önkormányzatok, hatóságok és civilek képviselőivel, szervezeteivel vagy szakszervezeteivel. Megvizsgáljuk az együttműködési lehetőségeket és véleményt, állásfoglalást, támogatását kérünk.

 • Kutató, jogász és egyéb - különféle területeken működő - szakértő kollégáinkkal kiértékeljük a különféle célcsoportoknak szóló konzultációs kérdőíveket, ezekből tanulmányokat készítünk, amelyeket publikálunk

 • Bevonjuk azokat, akik a beérkezett adatokat számszerűsítik és elvégzik az adminisztratív feladatokat

YR_Field_Education-26747482571-Virginia-

II. szakasz: Erőforrások felmérése 2019. 12. 21. - 2020. 01. 15.

III. szakasz: Mentoráció 2020. 01. 15. - 2020. 04. 15.

US_Navy_081210-N-5345W-018_Aviation_Elec

A harmadik mérföldkőhöz érve támogatjuk a meglevő és új kezdeményezéseket, az iskolaalapítókat. Pedagógiai, nevelési, módszertani, jogi, ügyintézési (egyéni és csoportos) segítséget nyújtunk. Felületet biztosítunk arra, hogy az innovációkat, lehetőségeket elérhetővé tegyük: akár diákként, szülőként, szakemberként, vagy támogatóként, óvodapedagógiában, alapfokú oktatásban, középiskolában, felsőoktatásban érintettként, ill. tanulócsoporttal, tanodával, vagy informális közösség képviselőjeként vagy jelen.

Főbb tevékenységeink:

 • Szakértői hálózatot építünk: egyéni és csoportos konzultációs, mentorációs lehetőséget biztosítunk iskolaérettség, iskolakötelezettség, iskolaváltás, iskolaalapítás, sajátos nevelési igényű tanulók lehetőségei, pályaorientáció, jogértelmezés kérdéskörökben 
 • Tanácsadó-hálózatot alakítunk ki: egyéni munkarend/egyéni tanrend kérelem beadásával kapcsolatban. Hír, rendelet-, és a sajtófigyelés naprakészen: konkrét teendők, változások, lehetőségek, határidők, vizsgálatok,eljárásrendek, ügyintézés módja

 • Kiemelten támogatjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat: fejlesztő központot nyitunk

 • Kutatást végzünk az iskolválasztási trendekről, tájékoztató anyagokat, összefoglalókat, hírleveleket, blogbejegyzéseket írunk, támogatjuk és publikáljuk az együttműködő partnerszervezetek eredményeit

 • Képzéseket szervezünk oktatással, neveléssel, fejlesztéssel kapcsolatos  témákban országosan - a Regionális ReSuli keretében

 • Offline és online tananyagokat fejlesztünk

 • Akkreditált továbbképzéseket indítunk

Ebben a szakaszban összegyűjtjük, rendszerezzük, és közérthető formában közzétesszük az összegyűlt információkat.

Főbb tevékenységeink:

 • Reflexiós kérdőíveket készítünk az érintettek (motivációs és jövőkép) választási stratégiáinak megismerése érdekében

 • Pályázatokat hirdetünk saját, a gyakorlatban megvalósult innovációk megismertetése, implementációja érdekében (pedagógusok, diákok)

 • Folytatjuk a jövőre való felkészülést: bázisunk valós igényeire, jövőre reflektáló képzésstruktúra kialakításával és megvalósításával

ESA_2019_09-Samanthe-WikiEd-Wikimedia-Co

IV. szakasz: Visszajelzések gyűjtése, rendszerezése 2020. 04. 16. -  06. 15.

V. szakasz: Stratégia kidolgozása 2020. 06. 16. - 10. 31.

Wikimania_2012_Deryck_-_Education_meetup

A kampány utolsó fázisában összegezzük a kampány eredményeit, kiértékeljük a beütemezett kockázati tényezőket. Kialakítjuk a társadalmi közmegegyezésen alapuló stratégiát.

Főbb tevékenységeink:

 • Kiértékeljük a reflexiós kérdőíveket és tanulmányokat

 • Összegezzük tapasztalatainkat

 • Számszerűsítjük és publikáljuk a kampány eredményeit, hatását

 • Társadalmi egyeztetést kezdeményezünk

 • Létrehozzuk és publikáljuk a MOST! stratégiát.

bottom of page